۱۷ ارور در یک تمبر

0
1156

۱۷ ارور در یک تمبر

۱۷ ارور در یک تمبر

۱۷ ارور در یک تمبر رقم بسیار جالبی است و در اینجا درباره یکی از مشهورترین تمبرهای ارور کشورمان می خوانید:

در زمانهای گذشته که فرآیند تهیه فیلم و زینک برای چاپ به صورت امروزی (به صورت همزمان برای رنگهای چاپ) نبود، برای چاپ هر رنگ بر روی تمبر از زینکهای جداگانه استفاده می شد و متصدی دستگاه چاپ می بایست پس از هر نوبت چاپ، برگهای چاپ شده را خشک نموده و مجدداً برای چاپ رنگ بعدی وارد سینی تغذیه دستگاه چاپ نماید.
در این بین، گاهی یکی از برگه های بزرگ تمبر به صورت معکوس نسبت به جهت اصلی زینک قرار می گرفت یا حتی قسمتی که بعداً چسب می خورد (پشت برگه تمبر) در بین برگه ها قرار می گرفت. لذا پس از چاپ، برگه مذکور یک یا دو رنگ چاپ را به صورت معکوس در خود داشت. گاهی اوقات، کج گذاشتن برگ یا تنظیم نبودن سیلندر دستگاه چاپ برای برخی رنگها، سبب پرش رنگ در تمبر نهایی می شد که از آن به عنوان Displaced Sheet یا به اصطلاح متداول امروزه «تمبر دپلاسه» (جابجا) یاد می شود.

در بین تمبرهای ایرانی نیز تمبرهای اشتباه چاپ زیادی در سالهای گذشته دیده شده که در جای خود گرانقیمت و جالب توجه هستند. آخرین تمبری که چاپ وارو در آن گزارش شده، تمبر ۶۰ ریال (تصویر گل مروارید) مربوط به سری گل (سری پستی ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴) می باشد. همچنین از تمبر روز جهانی استاندارد (۱۹ آذر ۱۳۷۰)که آرم موسسه استاندارد را بر خود دارد؛ نمونه بدون آرم استاندارد هم دیده شده که ارور بسیار جالب و گرانبهایی است.
در سالهای آخر دهه ۶۰ و اوایل دهه هفتاد شمسی، چاپ تعدادی از تمبرهای ایران در چاپخانه بانک مرکزی انجام شد که از پر اشتباه ترین ارورها یا چاپهای دپلاسه تاریخ تمبر ایران می باشند. بیشتر تمبرهای چاپ بانک مرکزی با ارور چاپ (عدم چاپ یک یا چند رنگ)،‌عدم پرفراژ (دندانه گذاری) یا دپلاسه شدن یک یا چند رنگ همراه هستند.

در تمبر یادبود اولین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۹ در بانک مرکزی چاپ شده  بیش از ۱۷ نوع اشتباه چاپ، دپلاسه شدن و عدم دندانه در یکی از جهات تمبر گزارش شده است.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر