گرامافون ؛دستگاه سخنگو

اختراع گرامافون توسط "توماس ادیسون" مخترع امریکایی (۱۸۷۸م)

0
68

گرامافون ؛دستگاه سخنگو

 

گرامافون ؛دستگاه سخنگو گرامافون ؛دستگاه سخنگو
پاکت مهر روز با تصویر گرامافون چاپ شده در کشور بوتان

 

توماس آلوا ادیسون در طول عمر خود، ابتکارات و ابداعات فراوانی را به انجام رساند. یکی از این ابداعات ، اختراع گرامافون ؛دستگاه سخنگو بود که آن را پس از آزمایش‏های بسیار در ۲۳ دسامبر ۱۸۷۸م اختراع کرد و نوع مقدماتی ضبط صوت به حساب می‏آمد. این گرامافون دارای صفحه دایره‏ ای با پوشش نازکی از ورقه فلز قلع بود که ادیسون آن را با دست می‏ چرخاند، زیرا موتورهای برقی در آن زمان هنوز رواج نیافته بودند.

گرامافون ؛دستگاه سخنگو گرامافون ؛دستگاه سخنگو
پاکت مهر روز با تصویر گرامافون چاپ شده در کشور استرالیا

طرز کار گرامافون ؛دستگاه سخنگو به این نحو بود که هنگامی که گوینده در لوله ضبط کننده حرفی می‏زد، ارتعاشات مکانیکی تولید می‏شد و سوزنی این ارتعاشات را به ورقه قلعی منتقل می‏کرد. اثرات سوزن بر صفحه قلعی مزبورْ، نمایش‏گر زیری و بمی صدا بود. برای تکرار صدای ضبط شده، سوزن دیگری در خطوط به جای سوزن اولی به کار برده می‏شد تا صدا را که در لوله ضبط کننده ثبت شده بود دوباره عیناً تولید نماید. در این حال اگر چه صدا تغییر می‏یافت ولی تشخیص داده می‏شد.

گرامافون ؛دستگاه سخنگو گرامافون ؛دستگاه سخنگو
پاکت مهر روز با تصویر گرامافون چاپ شده در کشور استرالیا

گرامافون ؛دستگاه سخنگو اولیه ادیسون که با دست کوک می‏شد هم‏ اکنون در موزه نیویورک امریکا قرار دارد. امروزه دستگاه‏های گرامافون و ضبط صوت، صدای انسان را به همان صورت که هست ضبط نموده و ارائه می‏دهند. اما بدون تردید از ارزش گامِ نخستین ادیسون در این زمینه کاسته نمی‏شود.
گرامافون ؛دستگاه سخنگو یا فونوگراف پرکاربردترین دستگاه برای پخش صدای ضبط‌شده از دههٔ ۱۸۷۰ تا دههٔ ۱۹۸۰ میلادی بود. اواخر عصر ناصری به ایران آمد و آنرا در آن زمان دستگاه «حافظ الصوت» یا «حبس الصوت» می‌خواندند و می‌نوشتند.

گرامافون اختراع توماس ادیسون بود. یک گرامافون ؛دستگاه سخنگو با دستگاه‌های مدرن و مجهز کنونی بسیار متفاوت است. با این وجود از اصول فنی مشترکی پیروی می‌کنند، یعنی اصول ضبط کردن صدا همان است که در زمان ادیسون بود.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر