گاهی فقط باید سکوت کرد

0
804

گاهی فقط باید سکوت کرد …

گاهی فقط باید سکوت کرد گاهی فقط باید سکوت کرد
گاهی فقط باید سکوت کرد

گاهی فقط باید سکوت کرد… پشت پنجره ایستاده ام هوا آلوده است، سعی میکنم در منظره برفی روزهای پیش غرق شوم، با خود فکر میکنم گاهی فقط باید سکوت کرد………… برای از دست دادن آسمان آبی ،برای چشمان به خاک نشسته مردم خوزستان، …. برای عشق های به خون نشسته سانچی….. برای کودکان یخ زده در چادرهای کرمانشاه…… وچه تلخ سکوت میکنم برای بی عدالتیهای جهان پر از ادمیان به غایت غمگین وبرای آرزوها و جوانی های از دست رفته ……واژه‌ها جان ندارند…….دیر زمانی است خبری از آواز گنجشک های دم صبح نیست……آه روزها سخت و خاکستری میگذرد به دخترکانم نگاه میکنم چشمهایشان غمگین و دلهایشان پر از ارزو…..تنها یک آرزوی ساده…..آبی آسمان شنیدن صدای خدا و صدای زندگی …….و من برای پذیرش این جهان بدون آواز و عشق …. تنها سکوت میکنم …….سکوتی پر از بذر بیداری و پر از فریادهای رسا…

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
اشتراک‌گذاری
نوشته قبلیپست اگر مدد کند
نوشته بعدیکوستا گاوراس؛کارگردان یونانی
کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهید بهشتی هستم و دوره ویراستاری را در دانشگاه اصفهان گذرانده‌ام. همراهی با نشریه دنیای تمبر علیرغم دو زمینه متفاوت ازنظر رشته تحصیلی با محمدرضا عرب به‌عنوان همسر و مدیرمسئول از ابتدای تولد ماهنامه آغاز شد.این همکاری باب آشنایی با دنیای جذاب و مهجور مانده تمبر را فراهم ساخت. امیدوارم به مدد همه علاقه مندان این حوزه، دنیای غریب تمبر در هوایی تازه نفس بکشد.