کشتی شکسته‌های استرالیا روی تمبر

0
150

کشتی شکسته‌های استرالیا روی تمبر

کشتی شکسته‌های استرالیا روی تمبرمعروف‌ترین کشتی‌های دریایی غرق‌شده استرالیا روی تمبر نشان داده‌ شده است. از سال ۱۶۰۰ بیش از ۸۰۰۰ کشتی غرق‌شده در آب‌های استرالیا ثبت شده است. خرابه‌ها و آثار آنان چیزهای زیادی درباره زندگی در کشتی، خدمه و شرایط آب هوایی، اجتماعی، سیاسی و تجاری که هر سفر در آن انجام می‌شود را نشان می‌دهد.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر