کارت پستال کریسمس

تبریک کریسمس سوار بر بال فرشتگان از راه می رسد

0
148

کارت پستال کریسمس

کارت پستال کریسمس کارت پستال کریسمس

فرشتگانی که وظیفه حفاظت از ما، کمک به ما و نظاره ما را به عهده دارند، فرا رسیدن کریسمس را با پیام هایشان خوش آمد می گویند. پست سوئد برای جشن کریسمس امسال پنج تمبر جدید منتشر کرد که فرشتگان زیبا روی آن حک شده اند؛ سپیدار حسینی این تمبرها را طراحی کرده است.کارت پستال کریسمس کارت پستال کریسمس

 

تبریک کریسمس توسط فرشتگان برای مردم سوئد تبدیل به یک سنت زیبا شده و آنان برای تبریک این جشن کارت پستال کریسمس با تصویر فرشته برای یکدیگر ارسال می کنند. هشت نفر از ۱۰ نفر سوئدی دوست دارند کارت پستال کریسمس را از طریق ایمیل دریافت کنند. کارت پستال کریسمس کارت پستال کریسمسدریافت تبریک دست نوشته در صندوق پستی در این کشور بسیار ارزشمند است، چرا که نشان دهنده اهمیت گیرنده برای فرستنده تبریک است. برای بسیاری از مردم این کشور کریسمس زمانی آغاز می شود که اولین کارت پستال کریسمس خود را دریافت کنند.

ارسال کارت پستال کریسمس در سوئد از اواخر سال های ۱۸۰۰ آغاز شده و کسی که این کارت ها را با تصویر بابانوئل یا به سوئدی tomten برآنها نقش زد Jenny Nyström نام داشت. او حدود ۶۰۰ طرح برای کارت های کریسمس کشید؛ این طرح ها با بابانوئل و برف و کلبه های روشن هنوز هم استفاده می شوند. Anette Eriksson در شرکت پست، شمار کارت هایی را که فرستاده می شود حدود ۳۰ میلیون تخمین می زند. او می گوید تعیین میزان دقیق دشواراست، اما تا آنجا که آنها می دانند دوسوم خانواده ها کارت پستال کریسمس می فرستند.

کارت پستال کریسمس کارت پستال کریسمس

برای این که کارت های کریسمس و سال نو به موقع به دست گیرندگانشان برسد، در سوئد و برای کشورهای اتحادیه اروپا باید تا پیش از ۱۶ دسامبر پست شوند. می توان پس ازاین تاریخ نیز کارت ها را پست کرد، اما شاید به موقع نرسند. هرسال تمبرهای مخصوص کریسمس نیز درسوئد چاپ می شود که کمی از تمبرهای معمولی ارزان تراست.

کارت پستال کریسمس کارت پستال کریسمس

یکی ازموضوعات جالب دررابطه با کریسمس، ارسال نامه های زیادی ازسوی کودکان به بابانوئل یا تومتن است. این نامه ها به نشانی Tomteboda که اداره مرکزی پست درآن قراردارد فرستاده می شود. Anette Eriksson  شماراین نامه ها را حدود صدهزار دانسته است؛ او می گوید که این نامه ها بیشتر پس ازسپری شدن ایام کریسمس و توسط کودکانی ارسال می شود که هدیه هایی مطابق خواست خود دریافت نکرده اند و فهرست جدیدی از هدیه های درخواستی خود را نوشته اند. او در پاسخ به Göran Löwing از رادیوی بین المللی سوئد که می پرسد شرکت پست با این نامه ها چه می کند، به شوخی می گوید که آنها را به دست تومتن می رسانند. او می گوید به تمام کودکانی که نشانی خود را درنامه هایشان نوشته اند، پاسخی ازسوی تومتن فرستاده می شود. تمبر فرشتگان کریمس منتشر شده توسط پست سوئد را در ادامه مشاهده می کنید:

کارت پستال کریسمس کارت پستال کریسمس

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر