کارت پستال های دختر

به بهانه روز دختر

0
412

کارت پستال های دختر

کارت پستال های دخترحضرت فاطمه معصومه (ع) در اوّلین روز ماه ذى القعده سال ۱۷۳ هـ ق،  ۲۵ سال بعد از تولد حضرت امام رضا (ع) در شهر مدینه متولد شد و این روز در ایران به نام «روز دختر» نامگذاری شده است.

کارت پستال های دختر کارت پستال های دخترکارت پستال های دختر

کارت پستال های دخترکارت پستال های دخترکارت پستال های دختر کارت پستال های دختر

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر