کارت مکاتبات پرسانا

0
309

کارت مکاتبات پرسانا

کارت مکاتبات پرسانا

در اواسط سال ۱۸۷۸ میلادی؛ الکساندر استاهل (F. Alexander Stahl) رئیس اطریشی پست آذربایجان، دستور داد کارت پستالهای جدید معروف به “پرسانا” با نوشته فرانسوی ” کارت مکاتبات پرسانا ” (ایران)  ( Carte Correspondence de Persana ) و آرم شیر و خورشید با شمشیر در سمت چپ کارت، طراحی، چاپ و جایگزین کارتهای روسی شد.

در آن زمان نرخ ارسال کارت پستال ۲و نیم شاهی بود؛ بنابراین برای  الصاق تمبر  و پرداخت دقیق کرایه پستی از تمبرهای دو نیم شده  اولین سری تمبرها با تصویر ناصرالدین شاه قاجار(معروف به ناصری چهارجور) استفاده می شد. در اکثر مواقع نیز این تمبرها به صورت مورب تقسیم می شدند و برای رسمیت بخشیدن به آنها (تایید آنکه این دو نیم شدن به صورت رسمی و با اجازه دفتر پست بوده) مهرهای ۲/۱ ۲ ( به معنی ۲و نیم شاهی ) طراحی و بر روی تمبرهای الصاق شده بر روی کارت پستال زده  می شدند.

کارت مکاتبات پرسانا

تاریخ اولین تمبرهایی که به این صورت استفاده می شدند به ماه جولای سال ۱۸۷۸ بر می گردد.  

در ابتدا از تمبرهای دو نیم شده مورب ۵ شاهی با سورشارژ قرمز رنگ ۲/۱ ۲ استفاده شده است.

و به مرور از تمبر ۲ شاهی و تمبر نیمه شده (عمودی یا مورب) ۱ شاهی  استفاده می شد که  سورشارژ آبی هم داشتند.

کارت پستالهای مصرف شده؛  نوشته شده ۲/۱ ۲ با مداد آبی با دست خط  خود استاهل نیز  وجود دارد که  اواخر فوریه ۱۸۷۹ از شهر تبریز به شهرهای مختلف اروپا ارسال شده است.

همچنین نمونه های از این مهرها با رنگ های قرمز و سیاه و ابی تیره (سرمه ای) نیز بر روی کارتهای بدون تمبر وجود دارد. (Proof)

آخرین زمان مصرف این کارت پستالها تا ژانویه ۱۸۸۲ ثبت شده است.

*

با تشکر از وحید بهکار

عکس ها از مجموعه شخصی بهروز نصر اصفهانی

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر