پست خانه بوشهر

0
228

پست خانه بوشهر

پست خانه بوشهر

پست خانه بوشهر در محله کوتی و در ضلع جنوبی کمپانی هند شرقی انگلستان (نایب کنسولگری انگلیس) قرار داشت. این بنا دارای اتاق های سه دری و پنج دری و در دو طبقه همکف و اول بود. متاسفانه این ساختمان در طی سالها تخریب شده و در حال حاضر وجود خارجی ندارد.

پست خانه بوشهر
لوگوی کمپانی هند شرقی

یکی از مهمترین وقایع تاریخی که در این  بنای قدیمی اتفاق افتاده ، ماجرای سال ۱۹۱۵ میلادی است.در این سال از اواخر مرداد تا اواخر مهر به مدت هفتاد روز نیروی دریایی سلطنتی دولت بریتانیا،  بوشهر را اشغال کردند.در طول این مدت آنها با ورود به ساختمان پست خانه بوشهر کلیه تمبرهای احمد شاه قاجار و تاجگذاری آن را “سور شارژ”نمودند.

آنها با درج جمله ای بر روی تمبرها تحت عنوان “بوشهر در اشغال بریتانیا” این وقایع مهم تاریخی را به ثبت رساندند و با عث سورشارژ خاصی روی یک سری از تمبرهای ایرانی شدند که قصه جذابی را در تاریخ فیلاتلی ایران رقم زد.تمبرهایی کمیاب که ارزش افزوده بسیاری نیز در طی سالها داشته اند.

 

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر