نمایشگاه تمبر نیویورک

0
342

نمایشگاه تمبر نیویورک

نمایشگاه تمبر نیویورک

نمایشگاه تمبر نیویورک از ۲۸ می تا ۴ ژوئن ۲۰۱۶ در شهر نیویورک پذیرای علاقمندان بود.مجموعه داران تمبرها و پاکت ها و اسناد پستی ایران در نمایشگاه تمبر نیویورک ۲۰۱۶ افتخار آفریدند.

۵ مجموعه دار تمبرها و پاکت ها و اسناد پستی ایران که از کشورهای گوناگون در نمایشگاه تمبر نیویورک ۲۰۱۶  شرکت کرده بودند ، با ارائه مجموعه های خود  به مدال های گوناگونی دست یافتند.

نمایشگاه تمبر نیویورک

مسعود فرحبخش( محل زندگی، ایران) با مجموعه تمبرهای اولیه شیر و خورشیدی ایران-  برنده مدال طلا
نانجی (محل زندگی ،آمریکا) با مجموعه تمبرهای تاریخی بریتانیا و قاجار  از سال ۱۸۵۷ تا ۱۹۲۴  – برنده مدال بزرگ روکش طلا  بهروز نصر (محل زندگی آمریکا )با مجموعه تمبرهای ایران سال ۱۹۰۲-  برنده مدال بزرگ روکش طلا
تموچین شاهرخ (محل زندگی، ایران ) بامجموعه پاکت های مهر دار پستی از سال ۱۸۷۹ تا ۱۹۲۶- برنده مدال بزرگ روکش طلا
جو یوسفی (محل زندگی، آمریکا) با مجموعه تمبرهای کلاسیک ایران در عصر قاجار طی سالهای ۱۸۶۵ تا ۱۸۸۲ –  برنده مدال طلا
بیورن سورنه ( محل زندگی، سوئد)با مجموعه ای از پاکات تمبر مبادلات پستی بین ایران و روسیه- برنده جایزه مدال طلا

 

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر