ناپلئون بناپارت و ۷۳ تمبر

به مناسبت 15 آگوست سالروز تولد ناپلئون بناپارت

0
522

ناپلئون بناپارت و ۷۳ تمبر

تمبر ناپلئون بناپارت ناپلئون بناپارت و ۷۳ تمبر
تمبر ناپلئون بناپارت

۲۴۸ سال پیش در چنین روزی کودکی در خانواده ای فقیر در شهر “کرس” از شهرهای فرانسه متولد شد که به عنوان نخستین امپراتور فرانسه در فاصله سال‌های ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۵ میلادی بر این کشور حکومت کرد و نقش بسزایی در تاریخ اروپا ایفا نمود. ناپلئون بناپارت به عنوان یکی از برترین  فرماندهان نظامی تاریخ شناخته شده‌است.

ناپلئون بناپارت و ۷۳ تمبراز مهتمرین اقدامات او در دوران حکومتش می‌توان از تعطیلی دادگاه های تفتیش عقاید نام برد که او را واجد شرایط شناخته شدن به عنوان یکی از برجسته ترین قانونگذاران در دنیا نمود.

ناپلئون بناپارت و ۷۳ تمبراو نظم و امنیت را به فرانسه باز گرداند و با تمام قوا، با دشمنان فرانسه به پیکار برخاست. ناپلئون، سربازی برجسته بود و ارتشهای مجهز اروپایی را یکی بعد از دیگری شکست داد. در سال ۱۸۰۷ فرانسه صاحب بزرگترین امپراتوری بود که پس از عهد روم باستان در پهنه اروپا پدید آمده بود. اما، ناپلئون نتوانست بر اسپانیایی ها غلبه کند و نیروی دریایی بریتانیا در نبرد ترافالگار، قوای وی را شکست داد. در سال ۱۸۱۲، ناپلئون با سپاهی عظیم، روسیه را مورد هجوم قرار داد. این لشگرکشی، پایانی فاجعه آمیز داشت و ناپلئون در سال ۱۸۱۴ مجبور به جلای وطن شد.

ناپلئون بناپارت و ۷۳ تمبر

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر