میراث نظامی جبل‌الطارق روی تمبر

0
156

میراث نظامی جبل‌الطارق روی تمبر

میراث نظامی جبل‌الطارق روی تمبر

۹ تمبر توسط پست جبل‌الطارق منتشر شد.

جبل‌الطارق دهکده‌ای کوهستانی است در ساحل جنوبی اسپانیا در جنوب غربی اروپا که در انتهای جنوبی شبه‌جزیره ایبری قرار دارد. این دهکده اهمیت استراتژیکی فراوانی دارد و تنگه جبل طارق تنها ۱۳ کیلومتر عرض دارد و نیمی از تجارت دریایی جهان از این تنگه می‌گذرد.

برای نشان دادن میراث نظامی جبل‌الطارق، پست این کشور ۹ تمبر ویژه منتشر کرده است.

میراث نظامی جبل‌الطارق روی تمبر

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر