معرفی موزه‌ها

افتتاح موزه تمبر ملک

افتتاح موزه تمبر ملککتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان یکی از موقوفات حاج حسین آقا ملک در تهران، روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد و...

موزه تمبر آستان قدس رضوی

موزه تمبر آستان قدس رضویموزه آستان قدس رضوی،  از بزرگترین و کامل ترین موزه های ایران است و با بیش از یک میلیون بازدیدکننده...

موزه ملک

موزه ملکموزه‌ ملی ملک از قدیمی‌ترین موزه های ایران و نخستین موزه‌ی خصوصی وقفی است که در سال ۱۳۱۶ توسط مرحوم حاج حسین آقا ملک بنیان...

موزه ارتباطات

موزه ارتباطاتموزه ارتباطات فعلی و بنای اداره پست قدیم از ابنیه دوره رضا شاه پهلوی و از جمله بناهای مهم منطقه باغ ملی در تهران...