موزه‌ مجازی تمبر
موزه‌ مجازی تمبر

موزه مجازی تمبر چیست؟

موزه مجازی تمبر مکانی است که در آن میتوانید راجع به تمبرهای مختلف جهان اطلاعات مفیدی کسب کنید. اقلام مختلف تمبر در دسته بندی های مناسب و نیز ارایه برخی ساختارهای مفید راجع به هرکدام از تمبرها، سطح اطلاعاتی مناسبی در اختیار خواننده قرار میدهد.

موزه‌ مجازی تمبر
null موزه‌ مجازی تمبر

ثبت تمبر در موزه مجازی

null موزه‌ مجازی تمبر

بررسی تاریخچه هر تمبر

null موزه‌ مجازی تمبر

آرشیوی از اطلاعات تمبرها

null موزه‌ مجازی تمبر

بررسی اقلام داده تمبر

null موزه‌ مجازی تمبر

از هر جا امکان بررسی تمبر

موزه مجازی تمبر فرصتی مناسبی است برای افرادی که در دنیای فیلاتلیک بدنبال اطلاعات تخصصی هستند. در هر جا بواسطه وب سایت ایران تمبر در بخش موزه مجازی میتوانید اطلاعات مفیدی از بهترین تمبرهای جهان در دسته بندی موضوعی کسب کنید.

موزه‌ مجازی تمبر

ثبت تمبر شما در موزه مجازی

هر شرکت یا مجموعه میتواند با چاپ تمبر اختصاصی خود، تمبر و اطلاعات لازم خود را در موزه مجازی وارد کند. این کار به بیشتر معرفی شده هر مجموعه و تمبر اختصاصی آن کمک شایان توجهی میکند و سایر مخاطبین نیز از حضور یک تمبر اختصاصی در موزه براحتی آگاهی پیدا میکنند. شما نیز میتوانید به چاپ تمبر اختصاصی و قرار دادن آن تمبر و اطلاعاتش در موزه مجازی از بخش تمبر شخصی اقدام کنید.

موزه‌ مجازی تمبر
موزه‌ مجازی تمبر
null موزه‌ مجازی تمبر

 با ورود به بخش موزه مجازی دنیای تمبر، از هر مکان و در هر زمان، اطلاعات تخصصی فیلاتلیک خود را بروز کنید.

 

سفارش تمبر شخصی موزه‌ مجازی تمبر

 با ورود به بخش موزه مجازی دنیای تمبر، از هر مکان و در هر زمان، اطلاعات تخصصی فیلاتلیک خود را بروز کنید.

موزه‌ مجازی تمبر