مشهورترین و گرانترین تمبر ارور دنیا

0
929

مشهورترین و گرانترین تمبر ارور دنیا

مشهورترین و گرانترین تمبر ارور دنیا

مشهورترین و گرانترین تمبر ارور دنیا  ” اینورتد جنی” نام دارد.

در زمانهای گذشته که فرآیند تهیه فیلم و زینک برای چاپ به صورت امروزی (به صورت همزمان برای رنگهای چاپ) نبود، برای چاپ هر رنگ بر روی تمبر از زینکهای جداگانه استفاده می شد و متصدی دستگاه چاپ می بایست پس از هر نوبت چاپ، برگهای چاپ شده را خشک نموده و مجدداً برای چاپ رنگ بعدی وارد سینی تغذیه دستگاه چاپ نماید.
در این بین، گاهی یکی از برگه های بزرگ تمبر به صورت معکوس نسبت به جهت اصلی زینک قرار می گرفت یا حتی قسمتی که بعداً چسب می خورد (پشت برگه تمبر) در بین برگه ها قرار می گرفت. لذا پس از چاپ، برگه مذکور یک یا دو رنگ چاپ را به صورت معکوس در خود داشت. گاهی اوقات، کج گذاشتن برگ یا تنظیم نبودن سیلندر دستگاه چاپ برای برخی رنگها، سبب پرش رنگ در تمبر نهایی می شد که از آن به عنوان Displaced Sheet یا به اصطلاح متداول امروزه «تمبر دپلاسه» (جابجا) یاد می شود.
از تمبرهای مشهور اشتباه چاپ که در حال حاضر بیشترین قیمت را دارد می توان از تمبر ۲۴ سنتی پست هوائی آمریکا (۱۹۱۸ میلادی) نام برد. در این تمبر عکس وسط که نقش یک هواپیما است بصورت وارونه چاپ شده است. این تمبر به صورت یک برگه ۱۰۰ عددی بوسیله شخصی از باجه تمبر فروشی از یکی از دفاتر پستی واشنگتن به قیمت اصلی آن یعنی ۲۴ دلار خریداری شد.

پس از ۱۰ روز، این شخص برگه کامل ۱۰۰ تایی را به یک تمبر فروش در فیلادلفیا به قیمت ۱۵۰۰۰ دلار فروخت. تمبر فروش مذکور نیز آنرا به قیمت ۲۰٫۰۰۰ دلار به یک کلکسیونر فروخت. این کلکسیونر تمبرها را از صفحه جدا و هر قطعه آنرا به قیمت ۲۵۰ دلار فروخت. لذا قیمت این تمبر به تدریج رو به افزایش گذاشت و در حال حاضر به قیمت هر قطعه ۱۵۰٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ دلار معامله می شود. بلوک ۴ تایی آن آخرین بار به قیمت ۵۰۰٫۰۰۰ دلار در سال ۱۹۸۰ معامله شد. ملاحظه می کنید که یک تمبر ۲۴ سنتی که برگ کامل آن ۲۴ دلار قیمت داشت و به ۱۵۰۰۰ دلار فروخته شد، در حال حاضر قیمتی معادل حداقل ۲ میلیون دلار پیدا کرده است.
عطش کلکسیونرها برای داشتن یک سری از این تمبر باعث شده که اکثر بلوکهای آن قطعه قطعه شده و به بهای گزافی به خریداران فروخته شود. گفته می شود اکنون تنها ۷ بلوک کامل از این تمبر وجود دارد.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر