صبرا و شتیلا

به مناسبت سالگرد قتل عام اردوگاه های صبرا و شتیلا

0
72

صبرا و شتیلا

کشتار صبرا و شتیلا صبرا و شتیلا
طرحی برای کشتار صبرا و شتیلا

داغی دردناک را در سینه ام احساس می کنم. خونی گرم روی زمین روان می شود. به ناگاه خود را در گوشه ای از آسمان می بینم.چشم هایم به پهنای تمام اردوگاه صبرا و شتیلا، وسعت یافته است.

صبرا و شتیلا  صبرا و شتیلا
تمبر قتل عام اردوگاه های صبرا و شتیلا
صبرا و شتیلا  صبرا و شتیلا
تمبر قتل عام اردوگاه های صبرا و شتیلا

وقتی به آسمان آمدم نوجوان بودم و اینجا در این گوشه از آسمان به اندازه درک تمام لحظات سخت بزرگ شده ام. حتی از اینجا هم بوی خون و صدای فریادهای دردناک در فضا جاری است…

این روز و این اتفاق در زمین و آسمان تا ابد باقی است و من اینجا در همین گوشه از آسمان منتظر می مانم تا جهان فارغ از جنگ، در هوایی سرشار از صلح ، نفس تازه کند.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
اشتراک‌گذاری
نوشته قبلیتمبر Collecting trains
نوشته بعدیتمبر Early locomotives
کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهید بهشتی هستم و دوره ویراستاری را در دانشگاه اصفهان گذرانده‌ام. همراهی با نشریه دنیای تمبر علیرغم دو زمینه متفاوت ازنظر رشته تحصیلی با محمدرضا عرب به‌عنوان همسر و مدیرمسئول از ابتدای تولد ماهنامه آغاز شد.این همکاری باب آشنایی با دنیای جذاب و مهجور مانده تمبر را فراهم ساخت. امیدوارم به مدد همه علاقه مندان این حوزه، دنیای غریب تمبر در هوایی تازه نفس بکشد.