روز سوادآموزی

به مناسبت هفتم دی ماه روز سوادآموزی

0
280

روز سوادآموزی

روز سوادآموزی روز سوادآموزی
تمبرهای الفبا چاپ کشور تانزانیا

۷ دی ماه روز سوادآموزی در ایران است.سوادآموزی، تنها فرایند یادگیری مهارت های خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست؛ بلکه کمک کردن به آزادسازی انسان و رشد کامل اوست.

روز سوادآموزی روز سوادآموزی
تمبر نهضت سوادآموزی

سوادآموزی، شرایط مناسب را برای کسب آگاهی انتقادی از تضادهای جامعه ای به وجود می آورد که فرد در آن زندگی می کند. همچنین، سوادآموزی انسان را برمی انگیزد تا با مشارکت فعال و بهره گرفتن از نیروی نوآوری، طرح هایی بیافریند که می تواند در متحول ساختن جهان مؤثر باشد. در مجموع، سوادآموزی حق اساسی هر انسان است. سوادآموزی و به طور کلی آموزش و پرورش، یکی از ابزارهای اصلی برای تمام دگرگونی های اجتماعی است.

روز سوادآموزی روز سوادآموزی
تمبر الفبا چاپ کشور استرالیا
روز سوادآموزی روز سوادآموزی
تمبرالفبا چاپ کشور استرالیا

سوادآموزی در ایران، از سال ۱۳۱۵ شمسی، با تشکیلات سازمان تعلیمات اکابر آغاز شد. در آن زمان، این بخش از وظیفه سوادآموزی، از ادارات مربوط به وزارت معارف به شمار می رفت، ولی پس از مدتی  منحل شد.

سرانجام بعد از انقلاب اسلامی ایران ، در ۷ دی ماه ۱۳۵۷ نهضت سوادآموزی پایه گذاری شد و فصل جدیدی را در سوادآموزی ایرانیان گشود. این روز را روز سوادآموزی نامیده اند. این نهضت در ابتدا در قالب نهادی مستقل کار خود را آغاز نمود.

روز سوادآموزی روز سوادآموزی
تمبرالفبا چاپ کشور استرالیا
روز سوادآموزی روز سوادآموزی
تمبرالفبا چاپ کشوراسترالیا

سپس در سال ۱۳۶۱، به آموزش و پرورش پیوست. همکاری این نهاد انقلابی با آموزش و پرورش، به صورت کار مشترک آغاز و سبب شد که تلاش وسیع تری در مجموع کشور برای ریشه کن کردن بی سوادی انجام گیرد.هر چند که این روزها سواد، فقط در خواندن و نوشتن خلاصه نمی شودو تخصیص یک روز به مناسبت روز سوادآموزی کافی نیست!

کشورهای بسیاری برای حروف الفبای خود تمبر منتشر کرده اند که خوشبختانه کشور ما هم در زمره آنها محسوب می شود. هر چند که سری تمبرهای الفبای فارسی کامل نیست و شامل ۲۲ حرف است و از لحاظ برش و اندازه و پرفراژ هم انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است!

روز سوادآموزی روز سوادآموزی
تمبر های الفبا چاپ کشور ایران

به مناسبت روز سوادآموزی نگاهی داریم به تمبرهای الفبای چند کشور.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر