روز جهانی لغو برده داری

به مناسبت دوم دسامبر روز جهانی لغو برده داری

0
191

روز جهانی لغو برده داری

روز جهانی لغو برده داری روز جهانی لغو برده داری
پاکت مهر روز مبارزان برده داری

در سال ۹۶۰ میلادی، دوم دسامبر از سوی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۳۱۷/۴، به‌عنوان روز جهانی لغو برده داری نام‌گذاری شده است.
. البته لغو برده‌داری تاریخ همزمانی را در کشورها تجربه نکرده است.
در تاریخ‌نگاری مدرن، سال ۹۶۰ میلادی نخستین تاریخ لغو برده‌داری است که در طی آن دوک ونیز «پیترو کاندیانو چهارم» ممنوعیت برده‌داری را اعلام کرد. از آن به بعد در سراسر جهان حکومت‌ها یکی پس از دیگری خرید و فروش برده و استثمار بردگان را ممنوع کردند و این روز به روز جهانی لغو برده داری معروف شد.
همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی لغو برده داریدر جهان گرامی داشته می شود. اگر چه مفاهیم قبلی بردگی مثل استعمار کهنه و یا نظام برده داری بر چیده شده اما مفاهیمی چون استعمار نوین به وجود آمده است. روابط کارگر و کارفرما در عصر جدید، وجود شرکت های چندملیتی، وجود کشورهای شمال و جنوب، بازار بودن کشورهای جنوب برای کشورهای شمال و… همگی از مسئله ای حکایت می کنند که به آن، بردگی درنظام جدید اطلاق می شود

روز جهانی لغو برده داری روز جهانی لغو برده داری
تمبرهای مبارزان برده داری

به گفته مقامات سازمان ملل متحد، با وجود گذشت بیش از ۲۰۰ سال از زمان لغو رسمی بردگی، هنوز این شیوه استثمار و بهره‌کشی از انسان‌ها به تاریخ نپیوسته و یک واقعیت جاری است… بردگی اکنون در نقاط مختلف دنیا به شکل‌های گوناگون و وحشیانه، در حال ظهور و گسترش است.

روز جهانی لغو برده داری روز جهانی لغو برده داری
پاکت مهر روز مبارزه با برده داری

با این وجود، دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار سال گذشته پیمانی را امضا کردند که در حقیقت پروتکلی برای کنوانسیون کار اجباری این سازمان مصوب سال ۱۹۳۰ بود. این پروتکل کشورها را ملزم می‌کند که برای شناسایی و رها ساختن قربانیان کار اجباری، تضمین اینکه آنها غرامت دریافت کنند و مجازات مسببان این نوع کارهای اجباری، پیمان فوق را تصویب کنند. سازمان بین‌المللی کار تلاشی جدی را برای متقاعد کردن پنجاه کشور جهت تصویب این پیمان تاریخی شروع کرده است که بتواند به کار اجباری که باعث افتادن میلیون‌ها نفر به دام برده‌داری در جهان منجر شده است، پایان دهد.

در این صفحه تعدادی از تمبرهایی را که به مناسبت روز جهانی لغو برده داری چاپ شده مشاهده می کنید.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر