رؤیای نان

0
153

رؤیای نان

رؤیای نان رؤیای نان
تمبر روز جهانی غذا

زمین تشنه و بی‌آب
خاک ترک‌خورده در حسرت بوی گندم
مردمانی گرسنه، کودکانی نحیف با شکم‌های برآمده و زمینی خشکیده به وسعت دست‌های رو به آسمان زنان، مردان و کودکان قحطی‌زده
دست‌های زمین دیرزمانی است خسته از بی‌عدالتی جهان انسانی خالی است. آن را دریابیم تا باسخاوت ببخشد و مردمانی تنها با رؤیای نان به خواب نروند.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
اشتراک‌گذاری
نوشته قبلیروز جهانی غذا
نوشته بعدیبا دیوار غریبه بود
کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهید بهشتی هستم و دوره ویراستاری را در دانشگاه اصفهان گذرانده‌ام. همراهی با نشریه دنیای تمبر علیرغم دو زمینه متفاوت ازنظر رشته تحصیلی با محمدرضا عرب به‌عنوان همسر و مدیرمسئول از ابتدای تولد ماهنامه آغاز شد.این همکاری باب آشنایی با دنیای جذاب و مهجور مانده تمبر را فراهم ساخت. امیدوارم به مدد همه علاقه مندان این حوزه، دنیای غریب تمبر در هوایی تازه نفس بکشد.