تمبر یادبود صدساله جنگ جهانی اول

0
95

تمبر یادبود صدساله جنگ جهانی اول

تمبر یادبود صدساله جنگ جهانی اول

پست رویال مجموعه تمبری برای یادبود صدساله جنگ جهانی اول منتشر کرد.تصاویر روی تمبرها، خاطرات تاریخی را که با درگیری مترادف شده‌اند و پرتره‌هایی از برخی شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد.

 تمبرها نشان می‌دهد چگونه هنرمندان ازجمله نویسندگان و نقاشان، وقایع، نقش غیر جنگجویان و غیرنظامیان، نقش خدمات، نقش زنان و سهم کشورهای مشترک‌المنافع را تفسیر می‌کنند.تمبر یادبود صدساله جنگ جهانی اول

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر