تمبر کودکان هنگ کنگ

0
86

تمبر کودکان هنگ کنگ

تمبر کودکان هنگ کنگ

مردم دنیا را با پنج حس خود تجربه می‌کنند که برای یادگیری و ارتباط ضروری هستند. پنج عضو بدن ما یعنی گوش، چشم، بینی، زبان و پوست در خدمت وظایف مختلف و انتقال سیگنال از محیط اطراف به مغز هستند.

روی پنج تمبر منتشرشده، هر یک از کودکان در حال استفاده از یکی از حس‌های خود هستند.

تمبر کودکان هنگ کنگ

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر