تمبر کودکان هنگ کنگ

0
155

تمبر کودکان هنگ کنگ

تمبر کودکان هنگ کنگ

مردم دنیا را با پنج حس خود تجربه می‌کنند که برای یادگیری و ارتباط ضروری هستند. پنج عضو بدن ما یعنی گوش، چشم، بینی، زبان و پوست در خدمت وظایف مختلف و انتقال سیگنال از محیط اطراف به مغز هستند.

روی پنج تمبر منتشرشده، هر یک از کودکان در حال استفاده از یکی از حس‌های خود هستند.

تمبر کودکان هنگ کنگ

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر