تمبر نوزدهمین جشنواره بین المللی گیاه شناسی

کنگره های بین المللی گیاه شناسی (IBCs) انجمن های جهانی دانشمندان در زمینه های مختلف تحقیقات گیاه شناسی هستند. IBC ها هر شش سال یکبار برگزار می شوند و نوزدهمین جشنواره بین المللی گیاه شناسی در شنزن از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۷ برگزار شد...

0
157

تمبر نوزدهمین جشنواره بین المللی گیاه شناسی

تمبر نوزدهمین جشنواره بین المللی گیاه شناسیکمیته دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری قرقیزستان مجموعه ای از تمبرهای پستی قرقیزستان را منتشر می کند: نوزدهمین کنگره بین المللی گیاه شناسی در شنزن.

تمبر نوزدهمین جشنواره بین المللی گیاه شناسیگیاهان نقش حیاتی در زندگی سیاره ما ایفا می کنند و وجود حیوانات از جمله انسان ها بدون وجود گیاهان ناممکن خواهد بود. این موضوع اهمیت گیاه شناسی را تعیین می کند که هدف آن مطالعه علمی گیاهان است.

تمبر نوزدهمین جشنواره بین المللی گیاه شناسیکنگره های بین المللی گیاه شناسی (IBCs) انجمن های جهانی دانشمندان در زمینه های مختلف تحقیقات گیاه شناسی هستند. IBC ها هر شش سال یکبار برگزار می شوند و نوزدهمین جشنواره بین المللی گیاه شناسی در شنزن از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۷ برگزار شد.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر