تمبر مشترک ایران و هند

به مناسبت سفر رییس جمهور به کشور هند و رو نمایی تمبر مشترک ایران و هند

0
398

تمبر مشترک ایران و هند

تمبر مشترک ایران و هند  تمبر مشترک ایران و هند
رو نمایی از تمبر مشترک ایران و هند

در بیانیه مشترک ایران و هند با عنوان “پیش بسوی سعادتمندی از طریق ارتباطات بیشتر”  رو نمایی تمبر مشترک ایران و هند اعلام شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای انجام سفری سه روزه و به دعوت رسمی «نارندرا مودی Narendra Modi نخست وزیر هندوستان به این کشور سفر کرد.
رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر هندوستان، در دیدار خود اراده مشترک دو کشور برای تحکیم و گسترش هر چه بیشتر روابط تهران و دهلی نو را مورد تأکید قرار داده و استفاده از تمامی ظرفیت‌های همکاری را به نفع دو ملت و منطقه دانستند.دکتر روحانی ، تعمیق دوستی های تاریخی میان دو ملت ایران و هندوستان در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی و تجاری را مسئولیت امروز سیاستمداران دو کشور دانست .
در پایان سفر نیز یک بیانیه مشترک مطبوعاتی با عنوان “پیش بسوی سعادتمندی از طریق ارتباطات بیشتر”،همزمان در پایتخت های دو کشور منتشر شد که یکی از بندهای آن موضوع رو نمایی تمبر مشترک ایران و هند  بود.

“طرفین از تمبر پستی مشترک که در آن تصویر بنادر شهید بهشتی، چابهار، دیندایال و کاندلا درج شده است و بازتاب دهنده ارتباطات بیشتر از
طریق روند افزایش توسعه است ،رونمایی کردند”…

تمبر مشترک ایران و هند  تمبر مشترک ایران و هند
تمبر مشترک ایران و هند با تصلویر حافظ و کبیر

منتظر این تمبر که دومین رو نمایی تمبر مشترک ایران و هند خواهد بود ، هستیم. تمبر مشترک پیشین این دو کشور در زمان دولت نهم و با تصاویر “حافظ” و “کبیر” شاعران بلند آوازه ایرانی و هند منتشر شده بود.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر