تمبر مشاهیر ایرانی

0
187

تمبر مشاهیر ایرانی

تمبر مشاهیر ایرانییک نویسنده به طور کلی به عنوان خالق هر اثر نوشته شده محسوب می شود. میلیاردها نفر در جهان روزانه مقالاتی را می خوانند که توسط نویسندگان در روزنامه ها و مجلات یا در اینترنت نوشته شده است. آنها همچنین مسئول تولید محتوای کتابها (تخیلی و غیر تخیلی) برای اهداف آموزشی و تفریحی هستند. ممکن است نویسندگان با نوشته هایشان بر زندگی بسیاری از مردم تاثیرگذار باشند؛ این امر با اهمیتی که بر متون مذهبی و نظری نوشته شده در هزاران سال پیش می دهند، آشکار می شود. داستان گویی نیز نقش مهمی در تمام فرهنگها ایفا می کند و برخی نویسندگان از این طریق مشهور شده اند.

در ادامه برخی تمبرهای ایرانی را در این زمینه مشاهده می کنید:

تمبر مشاهیر ایرانی
آشتیانی. سال انتشار: ۱۳۵۷
تمبر مشاهیر ایرانی
سعدی. سال انتشار: ۱۳۶۳
تمبر مشاهیر ایرانی
شهریار. سال انتشار: ۱۳۷۱
تمبر مشاهیر ایرانی
فردوسی. سال انتشار: ۱۳۶۹
تمبر مشاهیر ایرانی
دهخدا. سال انتشار: ۱۳۵۹
تمبر مشاهیر ایرانی
آرامگاه حافظ. سال انتشار: ۱۳۶۷

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر