تمبر مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۷

0
267

تمبر مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۷

تمبر مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۷تمبر مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۷ توسط پست فرانسه منتشر شد. مسابقات جهانی کشتی در پاریس از ۲۱ تا ۲۸ اوت برگزار می‌شود.

تمبر مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۷در کشتی آزاد مجاز است که فرد پاهای حریف را بگیرد و از تکنیک‌های مختلف استفاده کند. کشتی‌های زنانه قوانین کشتی آزاد را دنبال می‌کنند و این رشته از سال ۲۰۰۴ تاکنون یک رشته المپیکی بوده است.

فدراسیون فرانسوی کشتی سنگین که در چهار بازی اخیر المپیک ۶ مدال به‌دست‌آورده، گروه‌هایی را به این مسابقه اعزام می‌کند که قادر به رقابت با ۸۰۰ شرکت‌کننده از همه قاره‌ها هستند.

تمبر مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۷

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر