تمبر مرجان‌های دریایی

0
197

تمبر مرجان‌های دریایی

تمبر مرجان‌های دریایی

آب‌های گرم اطراف توکلائو (جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام که شامل سه جزیره مرجانی استوایی می‌شود) و سه جزیره کوچک که توکلائو را تشکیل می‌دهند، خانه‌ای عالی برای برخی مرجان‌هاست.

این تمبرها بر دو نوع مرجان که در آب‌های گرم توکلائو یافت می‌شوند، تمرکز کرده و درباره مرجان‌های قارچی و مرجان‌های دوستاره‌ای مطالبی می‌آموزد.

تمبر مرجان‌های دریایی

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر