تمبر شناسی چیست؟

0
175

تمبر شناسی چیست؟

تمبر شناسی چیست؟

تمبر شناسی ترجمه یونانی  واژه ً “ Philatelie است که ریشه ای یونانی دارد و برای نخستین بار توسط شخصی به نام رین (Herpin) در سال ۱۸۶۴ به کار برده شد و معنای آن در واقع “کسی است که  می خواهد از پرداخت مالیات معاف باشد”!

تمبر شناسی چیست؟
تابلوی تمبر شناسی اثر فرانسیسکو بارود

این واژه ها بعدها توسعه معنایی پیدا کرده و معانی:

شناخت تمبرهای پستی

 هنر جمع آوری تمبرهای پستی

 مطالعه و تحقیق در خصوص تمبرهای پستی

را در بر گرفت.

جمع آوری تمبر و ایجاد کلکسیونهای تمبر در حقیقت ترکیب تکنیک و هنر است و بدیهی است که سلیقه شخصی فرد هم در آن تأثیر بسیار زیادی دارد. با این اوصاف واژه  “فیلاتلیست” به شخصی اطلاق می شود که با دنیای اسرار آمیز تمبر آشنایی داشته باشد و بتواند از طریق طبقه بندی تمبرهای پستی به دنیای تمبر شناسی  وارد شود. برای ورود به این دنیا مثل همه رشته های دیگر ابتدا باید یک سری اصطلاحات را فرا گرفت.

*

این اصطلاحات را در قسمت اصطلاحات تمبر شناسی همین سایت بخوانید.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر