تمبر سالگرد تولد جک لینک

0
199

تمبر سالگرد تولد جک لینک

تمبر سالگرد تولد جک لینک

پست ایرلند برای سالگرد تولد جک لینک (Jack Lynch) مجموعه تمبر ویژه ای منتشر کرد. جک لینک دادگستر و سیاستمداری بود کهتمبر سالگرد تولد جک لینک از سال ۱۳۶۶ تا ۱۹۷۳ و از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ دو بار به‌عنوان رئیس دولت به ایرلند خدمت کرد.

او اولین بار به‌عنوان یک ورزشکار استثنائی محلی و سپس ملی شناخته شد، سپس پنج مسابقه بین‌المللی ایرلند و اولین مسابقه قهرمانی فوتبال در این کشور را پیروز شد.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر