تمبر خورشیدگرفتگی کامل منتشر می شود

0
208

تمبر خورشیدگرفتگی کامل منتشر می شود

تمبر خورشیدگرفتگی کامل منتشر می شود

تمبر خورشید گرفتگی کامل ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷ در ایالات متحده منتشر می شود.تمبر خورشیدگرفتگی کامل منتشر می شود

در ۲۱ آگوست ۲۰۱۷ ده ها میلیون نفر از مردم در ایالات متحده فرصت دیدن یک خورشید گرفتگی کامل را پیدا می کنند.خورشیدگرفتگی کامل آخرین بار در سال ۱۹۷۹ آن هم تنها در شمال غربی ایالات متحده دیده شد. کسوف در این تابستان یک مسیر باریک در سراسر کشور خواهد بود و پس از سال ۱۹۱۸ اولین بار است که این اتفاق رخ می دهد.

تمبر کسوف کامل اولین تمبر ایالات متحده است که از جوهر ترموکرومیک، جوهری که با گرمای تماس دست رنگ عوض می کند استفاده کرده است. قرار دادن انگشت روی دیسک سیاه و سفید باعث می شود که رنگ جوهر از سیاه عوض شده و جمله زیر تصویر ماه آشکار شود. زمانی که دیسک سرد شود مجددا تصویر به حالت سیاه بازمی گردد.تمبر خورشیدگرفتگی کامل منتشر می شود

قطعه پشت تمبر یک نقشه از راه کسوف را نشان می دهد. این تمبر با استفاده از عکس گرفته شده توسط فرد اسپناک (Fred Espenak) از یک کسوف که در مارس ۲۰۰۶ دیده شد، طراحی شده و مدیر هنری آن نیز آنتونیو آلکالا (Antonio Alcalá) بوده است.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر