تمبر جاری

اصطلاحات تمبر شناسی- تمبر جاری

0
1607

تمبر جاری

تمبر جاری تمبر جاری
تمبر-پستی-یا-جاری-پیشرفتها-سال-۱۳۷۶

به تمبرهایی که برای مصارف کلی و عمومی پست منتشر می‌شود تمبر جاری یا «سری‌های پستی» می‌گویند. قطع این تمبرها از تمبرهای یادگاری کوچک‌تر و با تعداد بیشتر و تیراژ نسبتاً زیاد چاپ می‌شود و تا زمانی که  کلیه آن‌ها فروخته نشده است در باجه‌های پست فروخته و مصرف می‌شود. بنابراین ممکن است یکسری از تمبر جاری در مدت دو تا پنج سال یا بیشتر در باجه‌های پست فروخته شود.

تمبر جاری تمبر جاری
تمبر-پستی-یا-جاری-گلها-سال-۱۳۷۱
تمبر جاری تمبر جاری
تمبر-پستی-یا-جاری-مساجد-یک-سال-۱۳۶۶

طول مدتی که یکسری از تمبر جاری در دسترس قرار دارد به تیراژ اولیه آن و به تعداد و تیراژ تمبرهای یادگاری متنوعی بستگی دارد که در طول این مدت مننتشر می‌شود.

ترتیب قیمت‌های تمبر جاری شامل کوچک‌ترین ارقام تا درشت‌ترین ارقام پولی است که می‌تواند مصرف پستی داشته باشد، ازاین‌جهت تنوع قیمت آن‌ها و تعداد تشکیل‌دهنده یک سری به‌مراتب از یک سری تمبر یادگاری به‌مراتب بیشتر است. ولی ازلحاظ رنگ طبق سنت معمول ،محدودتر و هر تمبر اغلب شامل دو یا سه رنگ بیشتر نیست.

تمبر جاری تمبر جاری
تمبر-پستی-یا-جاری-سری-اول-جمهوری-اسلامی-ایران-سال-۱۳۵۸

گاه اندازه قطع تمبرجاری باقیمت‌های بالا را بزرگ‌تر در نظر می‌گیرند و گاه همه قیمت‌ها در قطع و اندازه یکسان به چاپ می‌رسد. تمبرجاری ازلحاظ مصرف خدمات پستی دارای شمول و کلیتی است که سایر انواع تمبرها از آن بی‌بهره‌اند.

بدین ترتیب که در صورت لزوم تمبر جاری را می‌توان در همه قسمت‌ها از امانات، خدمات دولتی و غیره مصرف کرد ولی اغلب، دیگر انواع تمبر را جز برای مصرفی که به همان منظور منتشرشده‌اند نمی‌توان مورداستفاده قرارداد.

تمبرجاری از معمول ترین و در عین حال جذاب ترین آیتم هایی است که مجموعه داران گردآوری می کنند. در واقع  یکی از شناخته شده ترین و معروف ترین انواع تمبر در نظر عموم و هر کسی که فقط نامی از تمبر شنیده باشد ،تمبر جاری است.

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر