تمبر بازار رادوان

0
171

تمبر بازار رادوان

بازار رادوان تمبر بازار رادوان

نمایشگاه رادوان سابقه‌ای بیش از ۳۵۰ سال دارد. بازار رادوان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اسلواکی، امروزه از یک رویداد منطقه‌ای اقتصادی به یک رویداد فرهنگی و اجتماعی مهم تبدیل شده است. امروزه رادوان بهترین هنرمندان را که ویژگی‌های صنایع عامیانه را حفظ می‌کنند، معرفی می‌کند. برای یادآوری این رویداد فرهنگی مهم، پست اسلواکی تمبر بازار رادوان را به شکل قلب را منتشر کرده است.

تمبر بازار رادوان تمبر بازار رادوان

تاریخچه بازار رادوان به سال ۱۶۵۵ بازمی‌گردد، یعنی زمانی که Leopold I Habsburg پادشاه مجارستان، به شهر رادوان امتیاز برگزاری بازار مکاره را اعطا کرد.

اولین بازار مکاره رادوان در سال ۱۶۵۷ برقرار و به‌تدریج به یکی از مشهورترین بازارهای مجلل در آن زمان تبدیل شد. نمایشگاه همیشه تاریخ ۸ سپتامبر آغاز می‌شد که معمولاً بازرگانان، فروشندگان و خریداران از آن بازدید می‌کردند. امسال ۳۶۰ سالگی این بازار جشن گرفته می‌شود (۲۰۱۷-۱۶۵۷).

رادوان تمبر بازار رادوان

نمایشگاه رادوان یکی از مشهورترین نمایشگاه‌های جهان است که یوزف گرگور در سال ۱۸۸۷ آن را بدین صورت توصیف کرده است: «گرچه رادوان قرار بود تنها سه روز برگزار شود، اما به دلیل استقبال ا آن در طول یک هفته به کار خود ادامه داد.»

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر