تمبر انجمن زنبورداران

به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس انجمن زنبورداران منتشر شد

0
479

تمبر انجمن زنبورداران

تمبر انجمن زنبورداران تمبر انجمن زنبورداران

انجمن زنبورداران سال ۱۹۲۷ در طول جنگ جهانی اول توسط  Société Jersiaise برای ترویج صنایع دستی زنبورداری در جرسی تاسیس شد و امسال صدمین سالگرد تاسیس خود را جشن می‌گیرد. برای نشان دادن این رویداد و افتخار به فعالیت‌های این سازمان، پست جرسی شش تمبر انجمن زنبورداران را با طراحی روشن و رنگارنگ آماده کرده است.

تمبر انجمن زنبورداران تمبر انجمن زنبورداران

انجمن به‌ویژه در طول سال‌های اشغال ۱۹۴۵-۱۹۴۰ به‌شدت آشفته بود، در حالیکه وضعیت تولید عسل مطلوب بود. در سال‌های اخیر تولید عسل با چالش‌های جدیدی به دلیل کاهش جمعیت زنبورها مواجه شد و انجمن زنبورداران جرسی یک دوره آموزشی جدید درباره پرورش زنبور عسل ارائه داد و پس از آن از این نیروهای آموزش دیده برای افزایش کلونی‌های جدید استفاده کرد. در حال حاضر این انجمن با بیش از ۱۰۰ عضو، تمرکز خود را بر آموزش زنبورداران از یک سو و عموم مردم از سوی دیگر قرار داده و اخیرا به خیریه تبدیل شده است.

تمبر انجمن زنبورداران تمبر انجمن زنبورداران

زنبورهای عسل هر کندو یکی از سه نوع زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند. زنبور عسل از حشرات اجتماعی است، حتی اگر در خارج از کندو دارای غذای کافی باشد نمی‌تواند به‌تنهایی زندگی کند.

ملکه، مادر اغلب زنبورهای موجود در کندو است، جنسیت ملکه ماده بوده و وظیفه‌ تخم‌گذاری را به عهده دارد.. ملکه به عنوان رهبر کندو محسوب می‌شود و اگر ملکه را بردارند یا کشته شود و جانشینی برای او وجود نداشته باشد بعد از سه یا چهار ساعت تمام کارهای کندو متوقف می‌شود و بعد از مدتی زنبورها حدوداً ظرف دو روز اگر داخل کندو تخم روز وجود داشته باشد شروع به تولید شفیره ملکه برای تولید ملکه جدید می‌کنند؛ پس از مدت دو هفته ملکه‌ها از شفیره بیرون می‌آیند و باهم مبارزه می‌کنند تا سرانجام قوی‌ترین آن‌ها دوباره رهبری را به عهده می‌گیرد.

تمبر انجمن زنبورداران تمبر انجمن زنبورداران

تمبر انجمن زنبورداران تمبر انجمن زنبورداران

زنبورهای نر در کندو تنها وظیفه بارور نمودن ملکه را دارند و تا می‌توانند عسل می‌خورند و نیش ندارند. آن‌ها سر و بال‌های بزرگی دارند و به دلیل عدم توانایی برای جمع‌آوری شهد و گرده، تقریباً ۲۴ روز زنده می‌مانند. زنبور نر در حجره‌های بزرگ‌تری نسبت به زنبورهای کارگر پرورش می‌یابند. تخم‌های بارور نشده ملکه به زنبور نر تبدیل می‌شوند.تمبر انجمن زنبورداران تمبر انجمن زنبورداران

و نهایتا زنبورهای کارگر هستند که جنسیت آن‌ها ماده بوده و بیشتر جمعیت کندو را تشکیل می‌دهند. طول بدن آن‌ها تقریباً ۹ میلی‌متر است. در یک کندوی قوی با بیش از ۱۰ قاب، حدود ۷۰ هزار زنبور کارگر وجود دارد. زنبورهای کارگر با اینکه ماده هستند توانایی بارور شدن ندارند؛ ولی در صورت نبودن ملکه در کندو می‌توانند تخم‌ریزی کنند که در زنبورداری ماده تخم‌گذار گفته می‌شود؛ این تخم‌ها به دلیل عقیم بودن زنبور کارگر به زنبور نر تبدیل می‌شود. نیش زنبورهای ماده خاردار بوده و طول آن در حدود ۱ میلی‌متر است. به خاطر وجود همین خارها پس از نیش زدن و ورود زهر به بدن موجوداتی که ساختار گوشتی دارند، نیش در پوست گیر کرده و موجب جدا شدن کیسه زهر از زنبور می‌شود و پس از چند دقیقه زنبوری که نیش زده خواهد مرد.

این باور اشتباه وجود دارد که زنبورها به‌صورت آگاهانه اقدام به نیش زدن می‌کنند و به عبارتی خود را فدا می‌کنند، ولی زنبورها به هیچ وجه نمی‌دانند بعد از نیش زدن کیسه زهرشان پاره خواهد شد.

تمبر انجمن زنبورداران تمبر انجمن زنبورداران

گرچه انواع دیگر زنبورها در جرسی وجود دارند، تمبر انجمن زنبورداران تنها زنبورهای عسل را تصویر کرده است.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر