تمبرهای کشاورزی در عمان

0
183

تمبرهای کشاورزی در عمان

تمبرهای کشاورزی در عمان

کشاورزی در عمان برای قرن ها اهمیت داشته است. سیاست توسعه اقتصادی دولت بر توسعه بخش های غیرنفتی مانند کشاورزی، ماهیگیری، صنعت و معدن تاکید داشته است تا بتواند به اقتصاد خود تنوع بخشیده و وابستگی به صادرات نفت را کاهش دهد. هدف این کار ایجاد یک پایگاه اقتصادی پایدار و آماده سازی برای زمانی است که ذخایر هیدروکربن تمام شوند.

تمبرهای کشاورزی در عمان
روز ملت. سال ۱۹۷۶

دولت چندین کمپین اقتصادی راه اندازی کرد و سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ به نام سال کشاورزی و سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ به نام سال صنعت نامگذاری شدند. از طریق این کمپین ها، دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی را با تخصیص مقادیر زیادی از کمک نقدی به صنعت خصوصی تشویق کرد؛ مثلا بانک عمان در سال ۱۹۸۱ وام های کم بهره به افرادی داد که کشاورزی و ماهیگیری فعالیت اصلی آنها بود.

تمبرهای کشاورزی در عمان
سال ۱۹۸۵
تمبرهای کشاورزی در عمان
سال ۱۹۸۵
تمبرهای کشاورزی در عمان
سال ۱۹۸۹
تمبرهای کشاورزی در عمان
سال ۲۰۰۵

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
اشتراک‌گذاری
نوشته قبلیتمبرهای ایرانی نقاشی کودکان
نوشته بعدیتمبرهای مساجد ایرانی
راضیه علیپور، دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات در دانشگاه تهران است. او از سال 92 به عنوان خبرنگار گروه اجتماعی در خبرگزاری ایسنا وارد دنیای مطبوعات شده و سپس به عنوان خبرنگار اقتصادی دو‌زبانه در پایگاه خبري اتاق بازرگاني ايران مشغول به کار شد. او همچنین در مجلاتي مانند "صدا" به سردبیری رضا قوچانی و آینده نگر قلم زده و در حال حاضر در بخش بین الملل ماهنامه دنیای تمبر مشغول به فعالیت است.