تمبرهای ورزش بدمینتون در ایران

0
349

تمبرهای ورزش بدمینتون در ایران

تمبرهای ورزش بدمینتون در ایرانبدمینتون یک ورزش راکتی است که بازیگرانش با با یک گوی پردار بازی می کنند. پرهای ۷۰ میلیمتری شکلی مخروطی را تشکیل می دهند. توپ بدمینتونی که از پرهای واقعی ساخته شده باشد نسبتا پر هزینه است و می تواند به سرعت آسیب ببیند. ریشه بازی بدمینتون امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی‌ای که آن‌ها به نام «Poona» انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا در هند بود توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد.

تمبرهای ورزش بدمینتون در ایران
بازی های آسیایی. سال ۱۳۵۳

یک «دوک انگلیسی» رسماً این بازی را به انگلستان معرفی کرد. در سال ۱۸۷۳، با برگزاری یک مهمانی درمحل زندگی خود (Badminton) ترتیب برگزاری بازی «پونا» را داد و این بازی از همانجا توجه سایرین را جلب کرد ومیان طبقه مرفه جامعه انگلستان شناخته شد و از آنجا گسترش یافت. آنها بازی جدید را به نام محل زندگی دوک «بدمینتون» نامیدند.

 

تمبرهای ورزش بدمینتون در ایران
مسابقات دانش آموزی. سال ۱۳۷۳
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر