تمبرهای سورشارژ حکومت موقتی پهلوی

0
930

تمبرهای سورشارژ حکومت موقتی پهلوی

تمبرهای سورشارژ حکومت موقتی پهلوی
احمد شاه قاجار در حال ترک ایران

تمبرهای سورشارژحکومت موقتی پهلوی از جذابترین تمبرهای کشورمان محسوب می شوند.

روز ۹ آبان ۱۳۰۴ شمسی، مجلس شورای ملی با تصویب ماده واحده ای احمدشاه قاجار را از سلطنت معزول کرد. چند هفته بعد مجلس موسسان به تغییر قانون اساسی ایران رای داد ۰رضا خان، “رضا شاه” شده بود و به رای مجلس، اعضای خاندان قاجار هرگز نمی توانستند بر تخت سلطنت بنشینند. صد و سی سال حکمرانی قاجاریان به پایان رسیده بود.

تمبرهای سورشارژ حکومت موقتی پهلوی

 

عصر قاجار با تمام انتقادهای درستی که به آن وارد است، عصر ورود بسیاری از مظاهر و دستاوردهای دنیای غرب به ایران بود. اشتیاق شاهان قاجار به جلوه های “فرنگ” و تلاش اصلاح گرانی چون میرزا تقی خان امیرکبیر، روند آشنایی ایرانیان با فن آوری های روز دنیا را سرعتی شگفت انگیز بخشیده بود.

اگر علاقه وافر ناصرالدین شاه به ثبت تصاویر، هنر عکاسی را برای اولین بار به ایران آورد؛ شوق مظفرالدین شاه به تصویر متحرک، سینما را در ایران پایه ریزی کرد. از سوی دیگر، در دوران ناصرالدین شاه بود که به دستور امیرکبیر  روزنامه “وقایع اتفاقیه” منتشر و  سنگ بنای دانش جدید در “دارالفنون” نهاده شد ، کارخانه ضرب سکه و قالب گیری در تهران دایر گشت  و …
و البته اثرگذار ترین تحول دوران قاجار    معرفی و گسترش وسایل ارتباط جمعی بود.
ایران جزو اولین کشورهایی بود که به عضویت اتحادیه بین المللی پست درآمد. نخستین خط آزمایشی تلگراف نیز در سال ۱۲۶۷ هجری بین کاخ گلستان و باغ لاله زار کشیده شد.

دو سال بعد پایتخت به وسیله شبکه تلگراف به رشت و تبریز و اصفهان و همدان و شیراز و مشهد متصل شد و… بالاخره در سال ۱۸۶۸ میلادی اولین تمبر ایرانی که با چاپ اولین تمبر در دنیا فقط ۲۳ سال تفاوت زمانی دارد،چاپ شد.

تمبر دوستان خیلی خوب می دانند که تمبرها تقش بسیار مهمی را در اعلام تغییر حکومت ها و سیطره مبارزان آزادی خواه داشته اند.

پایان سلسله قاجاریه و آغاز حکومت پهلوی نیز بر روی تمبرهای مالیاتی چاپ تهران با نوشتۀ «پست حکومت موقتی پهلوی ۹ آبان‌ماه ۱۳۰۴ش/ ۱۹۲۵م»  که در چاپخانۀ مجلس سورشارژ شدند، اعلام شد.

تمبرهای سورشارژ حکومت موقتی پهلوی

 

 پیش تراز آن فقط تعداد اندکی از تمبرهای ایران در داخل کشور به چاپ می رسید و اغلب تمبرها در چاپخانه های فرانسه و هلند چاپ می شدند ولی از آن پس با گشایش چاپخانۀ مجلس غالب تمبرها در این چاپخانه چاپ و سورشارژ شد و تنها ۵ سری در دورۀ پهلوی اول و ۶ سری در دورۀ پهلوی دوم به خارج از کشور سفارش داده شد.

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر