تمبرهای سری تاجگذاری

0
3434

تمبرهای سری تاجگذاری

تمبرهای سری تاجگذاری تمبرهای سری تاجگذاری
سری تاجگذاری رضا شاه

حدود ۹۰ سال پیش بین سالهای تا ۳۰-۱۹۲۹ میلادی (۱۳۰۸ شمسی) به مناسبت تاج‌گذاری رضاشاه پهلوی, ۱۶ سری تمبر با تصاویر ؛ چاپ و رنگ‌های متفاوت به چاپخانه آنشده و پسران در هلند داده شد. این سری به تمبرهای سری تاجگذاری معروف است.

تمبرهای سری تاجگذاری تمبرهای سری تاجگذاری
۲ شاهی وارو مصرف نشده
تمبرهای سری تاجگذاری تمبرهای سری تاجگذاری
۲ شاهی وسط وارو با مهر ابطال مشهد صادر در سال ۱۳۱۰

تنوع چاپ در این سری بسیار جذاب است. یک شاهی تا یک قران به‌صورت فتو گراور، دو قران تا دو تومان به‌صورت گراور و حاشیه تمبر ۳ تومان به‌صورت تایپ و عکس وسط به‌صورت گراوه چاپ‌شده‌اند.
این تمبرها در ورق‌های ۱۰۰ عددی (۱۰*۱۰) چاپ شدند و به دنبال اشتباهاتی که در چاپ تمبرهای سری تاجگذاری اتفاق افتاد،تمبرهایی با تنوع زیاد ازنظر چاپ، دندانه یا پرفراژ و … متولد شدند که احتمالاً در زمان خود فقط یک سری ایراد محسوب می‌شدند ولی در پیچ‌وخم دنیای مجموعه‌داری به آیتم‌های جذابی بدل گشته‌اند!
فهرست این آیتم‌ها به شرح زیر است: ۱- ۲ نوع حاشیه کم‌رنگ (Light Frame)و پررنگ (Dark Frame) درتمبرهای ۳شاهی و ۶شاهی
۲- عکس وسط وارو در ارقام ۲ شاهی و ۶شاهی (نوع حاشیه در این ارور حاشیه پررنگ است -Dark Frame) 3- تنوع دندانه در ارقام یک شاهی تا یک قران : ۱۲*۵/۱۱-۵/۱۱-۵/۱۲*۱۱- ۱۲*۱۱- ۵/۱۲- ۵/۱۲*۱۲- ۵/۱۱*۱۲- ۱۲-۵/۱۲*۵/۱۱ است اما در رقم‌های ۲ قران تا سه تومان فقط با دندانه ۵/۱۱ وجود دارد.

تمبرهای سری تاجگذاری تمبرهای سری تاجگذاری
۶ شاهی وارو مصرف شده
تمبرهای سری تاجگذاری تمبرهای سری تاجگذاری
۲ شاهی وارو

در مورد این تمبرها همانند تمبر احمدشاه وارو  علی‌رغم تمام کنترل‌هایی که در این چاپخانه می‌شد؛ مجدداً شاهد ۲نمونه از کمیاب‌ترین ارورهای ایران در این سری هستیم . تمبر ۲ شاهی و ۶شاهی وارو. تمبر ۲ شاهی وسط وارو : در این مورد فقط از سرنوشت ۵ تمبر اطلاع داریم.درواقع از ورق یک‌صد عددی ۲ شاهی وارو فقط ۴ عدد باطل و یک عدد مصرف نشده (Mint) دیده‌شده است.

• اندازه دندانه‌ها ۱۲*۱۲٫۵ است .  ۴ نمونه تمبر باطل‌شده در مشهد مورخ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ شمسی مصرف‌شده‌اند.

• نمونه این تمبرها روی پاکت یا “تیکه” دیده نشده است و اطلاعی از سایر تمبرهای ورق (۹۵ عدد باقی) در دست نیست . تمبر ۶ شاهی وسط وارو : از یک‌صد عدد چاپ‌شده؛ فقط ۳ نمونه دیده‌شده-؛ ۲ نمونه باطل‌شده و یک نمونه مصرف نشده (Mint) .

• اندازه دندانه ۱۱٫۵ * ۱۲٫۵٫ • شهر مورداستفاده آن مشخص نیست •

نمونه تمبرهای سری تاجگذاری روی پاکت یا “تیکه” دیده نشده است و اطلاعی از سایر تمبرهای ورق (۹۷ عدد باقی) در دست نیست . جالب بدانید از این سری روی کارت با ارقام ۲شاهی و نه شاهی و همچنین سورشارژهای ۱۰ دینار و ۲ شاهی بر روی نه شاهی نیز چاپ شد .

* تیکه : قطعه بریده‌شده از روی پاکت یا اسناد پستی که شامل تمبر و مهر ابطال آن است.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر