تمبرهای دو قیمتی

0
886

تمبرهای دو قیمتی

تمبرهای دو قیمتی تمبرهای دو قیمتی
تمبر سورشارژی احمد شاه

رویدادهای اجتماعی و حادث شدن وقایع غیرقابل پیش بینی دولت را از نظر مالی در تنگنا قرار می دهد. در اینگونه مواقع دولت ناگزیر از مخارجی می شود که به طور فوق العاده گریبانگیر بودجه مملکت شده است لذا به منظور تامین قسمتی از این مخارج اقدام به چاپ تمبرهای دو قیمتی می کند که به صورت به اضافه (+) بر روی تمبر دیده می شود و فقط رقم قیمت اول از سمت چپ به هزینه پستی تعلق می گیرد و رقم دست راستی را به عنوان کمک بلاعوض از مردم وصول می کنند.
نمونه این گونه تمبرها در ایران تمبری است که به سال ۱۳۴۱ شمسی به منظور کمک به زلزله زدگان قزوین منتشر گردید.
تمبرهای بوعلی سینا و سعدی نمونه های دیگر تمبرهای دو قیمتی است.
گاهی به کمک سورشارژ قیمت اصلی تمبر را کمی بالا می برند و مبلغ اضافی را برای امر مورد نظر اختصاص می دهند.

تمبرهای مخصوص کسر تمبر:
تعدادمحدودی از کشورهای جهان در مقابل نامه هایی که هزینه پستی غیرکافی یعنی کسر تمبر دارد اقدام به چاپ تمبرهای ویژه ای کردند که به چنین نامه هایی الصاق شده و وجه آن را از گیرنده نامه دریافت می کردند. ایران تا کنون از این گونه تمبرها نداشته است.
تمبرهای نظامی:
این تمبرها که بیشتر جنبه وصول مالیات جنگی دارد در زمان جنگ به منظور کمک به تامین بودجه های نظامی در جریان پست قرار میگیرد و به طور معمول انتشار آن دو وجه دارد:
اول- قسمتی از تمبرهای موجود را با قیمت جدید سورشارژ می کنند.
دوم- به طور جداگانه اقدام به چاپ یکسری تمبر می نماید تا مصرف کنندگان به نسبت معینی از هزینه پستی ، اینگونه تمبرها را نیز خریداری و به نامه الصاق نمایند.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر