تمبرهای دولت موقت جمهوری در گیلان

0
904

تمبرهای دولت موقت جمهوری در گیلان

تمبرهای دولت موقت جمهوری در گیلان

دولت موقت جمهوری توسط “میرزا کوچک‏ خان جنگلی” در گیلان ۱۶ خرداد ماه ۱۲۹۹ هجری خورشیدی تشکیل شد.

تمبرهای دولت موقت جمهوری در گیلان

در جریان نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک ‏خان، نیروهای ارتش سرخ روسیه به بندر انزلی وارد شده و در آنجا اردو زدند. در این میان، جنگلی‏ها به دعوت میرزا احمدخان اشتری، حاکم رشت، راهی این شهر شدند. میرزا احمدخان، خود نزد میرزا کوچک رفت و وی را برای به دست گرفتن زمام امور، به رشت فراخواند. میرزا نیز پذیرفت و در ۱۴ خرداد ۱۲۹۹، وارد این شهر شد. چند روز پس از ورود میرزا به رشت، وی حکومت موقت انقلابی و شورای نظامی انقلاب را در گیلان تشکیل داد و حکومت جمهوری را اعلام کرد. در اعلامیه‏ای که جمهوری را مطرح ساخت اصول انقلاب سرخ گیلان بیان شده بود: “جمعیت انقلاب سرخ ایران، اصول سلطنت را مُلغی کرده، جمهوری را رسماً اعلان می‏نماید؛ حکومت موقت جمهوری، حفاظت جان و مالِ عموم اهالی را به عهده می‏ گیرد؛ هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران، قدیماً و جدیداً با هر دولتی شده، لغو و باطل می‏شناسد؛ حکومت موقت جمهوری، همه اقوام بشر را یکی دانسته، تساوی حقوق درباره آنان قائل و حفظ شعائر اسلامی را از فرایض می‏داند.”

تمبرهای دولت موقت جمهوری در گیلانتمبرهای دولت موقت جمهوری در گیلان

این جمهوری بر اثر درگیری‏های شدید و مداوم با حکومت مرکزی دیری نپایید و با شهادت میرزا در ۱۱ آذر ۱۳۰۰، فروپاشید ولی از دوران انقلاب و حکومت موقت جنگل، اقلام تمبرشناسی  جذابی به جای مانده است.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر