تمبرهای بازی کودکان افغانستانی

0
196

تمبرهای بازی کودکان افغانستانی

تمبرهای بازی کودکان افغانستانی

در افغانستان هنوز بازی‌های سنتی میان مردم در ولایت‌های مختلف جای خود را دارد. بازی‌های که بیشتر کودکان و یا بزرگ‌سالان وقت‌های اضافی خود را با آن سپری می‌کنند. اما در این میان برخی از این سرگرمی‌ها خیلی جالب نیست، چرا که تا حدی زیادی پرندگان و حیوانات آزار و اذیت می‌شوند.

تمبرهای بازی کودکان افغانستانی
بازی کودکان افغان. سال ۱۹۵۶
تمبرهای بازی کودکان افغانستانی
بازی کودکان افغان. سال ۱۹۵۷

شیغی یا بجول بازی از قدیمی‌ترین بازی‌های مرسوم در میان مردم است. شیغی یا بوجول یکی از استخوان‌های پای عقب گوسفند است. شیغی چهار رو دارد و هرکدام هم نام‌های محلی خود را دارند. خر، اسب، چیک و پوک، نام‌های هر روی بوجول یا شیغی است.روال بازی طوری است که یک دایره روی زمین می‌کشند و هرکسی شیغی خود را در وسط دایره می‌گذارند. از فاصله دورتر هرکسی با شیغی دیگری که بزرگ‌تر و سنگین‌تر است، با روش خاصی که وسط دو انگشت گرفته می‌شود، شیغی های داخل دایره را هدف قرار می‌دهند و هر کس به هر اندازه که شیغی را از دایره بیرون کند، آن را تصاحب می‌کنند.

تمبرهای بازی کودکان افغانستانی
رفاه کودکان. سال ۱۹۵۹
تمبرهای بازی کودکان افغانستانی
رفاه کودکان. سال ۱۹۶۰

از دیگر بازی‌ها می‌توان به بزکشی که از بازی‌های قدیمی و پرطرفدار است و اکنون تبدیل به یکی از بازی‌ها و ورزش‌های ملی شده، اشاره کرد. عمدتاً در روزهای مناسبتی مانند عیدها و روزهای سال نو این بازی بیشتر در نقاط مختلف افغانستان برگزار می‌شود. به افراد وارد این بازی می‌شوند، چاپ انداز می‌گویند که سوارکاران بسیار ماهرند و هرکدام بر اسبی سوار و تلاش می‌کنند لاشه بز و یا گوساله را از دایره‌ای حلال برداشته و پس از دور زدن بیرق که در بخش دورتر میدان قرار دارد، تلاش می‌کند دوباره آن را در دایره بیندازد.تمبرهای بازی کودکان افغانستانی

البته تمامی بازیگران دیگر تلاش می‌کنند این لاشه را از خود کنند و این‌گونه رقابت سختی میان چاپ اندازان رخ می‌دهد. در این بازی افراد پولدار بینشان روی چاپ اندازان شان شرط‌بندی می‌کند و یکی از بازی‌های پردرآمد برای برخی از کلان‌های منطقه نیز است.

تمبرهای بازی کودکان افغانستانی

سنگ‌اندازی، کبک جنگی، کاغذ پران بازی، سنگ گیرک، دنده کلیک و غلغله شیطان از دیگر بازی‌های رایج در این کشور است.

تمبرهای بازی کودکان افغانستانی

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر