تمبرهای بازرگانی ایران

0
95

تمبرهای بازرگانی ایران

تمبرهای بازرگانی ایرانبانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که شاخص تجارت فرامرزی ایران در سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است‌. بهبود شاخص تجارت ایران در آخرین گزارش بانک جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار اعلام شد که بر اساس آن، ایران روند صادرات و واردات را با بهبود و گسترش خدمات ارایه شده از طریق پنجره واحد آسان تر ساخته است.

 گزارش بانک جهانی از بهبود فضای کسب و کار بر اساس ۱۰ شاخص کوچکتر بررسی شده است که یکی از آنها به شاخص تجارت فرامرزی اختصاص دارد.

در ادامه برخی تمبرهای ایران در زمینه تجارت و صادرات را مشاهده می کنید:

تمبرهای بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی. سال ۱۳۴۲
تمبرهای بازرگانی ایران
نمایشگاه سمعی و بصری. سال ۱۳۵۲
تمبرهای بازرگانی ایران
نمایشگاه بازرگانی سال ۱۳۶۳
تمبرهای بازرگانی ایران
نمایشگاه بازرگانی تهران. سال ۱۳۷۱

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر