تمبرهای ایرانی معلولان

0
191

تمبرهای ایرانی معلولان

تمبرهای ایرانی معلولان

فرد کم‌توان یا فرد معلول به کسی گفته می‌شود که بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال‌ مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآمدی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود. این گروه، شامل حسی نظیر مانند ناشنوا و نابینا، و همچنین معلول جسمی و معلول ذهنی هستند.

تمبرهای ایرانی معلولان
موسسه نابینایان. سال ۱۳۴۳

در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی در مجلس ششم شورای اسلامی، قوانینی تحت عنوان قوانین جامع حمایت از معلولان در ۱۶ ماده قانونی به تصویب رسید که این قانون، هم اکنون یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی معلولان در ایران می باشد که البته بسیاری از مواد این قانون به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب، به طور کامل اجرا نمی‌شود. با وجود عدم کامل این قانون در سال ۱۳۸۷ به کوشش اعضای فعال سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس شورای اسلامی رسما کنوانسیون حمایت از افراد کم‌توان را به تصویب رساند تا جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد.

 

تمبرهای ایرانی معلولان
جنگ معلولان. سال ۱۳۶۳
تمبرهای ایرانی معلولان
هفته رفاه. سال ۱۳۶۶
تمبرهای ایرانی معلولان
سال ۱۳۶۹
تمبرهای ایرانی معلولان
سال ۱۳۷۲

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر