تمبرهای ایرانی ماهی

0
316

تمبرهای ایرانی ماهیتمبرهای ایرانی ماهیتازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در ایران، از بالا رفتن شاخص بهای ماهی‌گیری و آبزی‌پروری حکایت دارد.

تمبرهای ایرانی ماهی
سال جدید. سال ۱۳۴۶

 مصرف آبزیان، به‌خصوص ماهی در سبد غذایی مردم جهان جایگاه ویژه‌ای دارد، ولی در سبدغذایی خانوار ایرانی همچنان جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.

تمبرهای ایرانی ماهی
سال ۱۳۵۲

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرانه مصرف ماهی در ایران ۱۰ کیلوگرم است؛ این در حالی است که این آمار در دنیا ۲۰ کیلوگرم گزارش شده است.

تمبرهای ایرانی ماهی
عید فطر. سال ۱۳۷۲
تمبرهای ایرانی ماهی
سال ۱۳۸۳
تمبرهای ایرانی ماهی
ماهی آب شور. سال ۱۳۸۳
تمبرهای ایرانی ماهی
جشنواره کودکان و نوجوانان ویژه آب. سال ۱۳۸۷
تمبرهای ایرانی ماهی
سال ۱۳۸۸
تمبرهای ایرانی ماهی
سال ۱۳۸۸
تمبرهای ایرانی ماهی
سال ۱۳۸۹
تمبرهای ایرانی ماهی
سال ۱۳۸۹
تمبرهای ایرانی ماهی
عید نوروز. سال ۱۳۸۹
تمبرهای ایرانی ماهی
سال ۱۳۹۰
تمبرهای ایرانی ماهی
نوروز. سال ۱۳۹۲
تمبرهای ایرانی ماهی
سال جدید. سال ۱۳۹۳

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر