تمبرتلگراف نمونه منتشر نشده و محلی

0
545

تمبرتلگراف نمونه منتشر نشده و محلی

تمبرتلگراف،نمونه،منتشر نشده و محلی تمبرتلگراف نمونه منتشر نشده و محلی

تمبر تلگراف

تمبرتلگراف،نمونه،منتشر نشده و محلی تمبرتلگراف نمونه منتشر نشده و محلی
تمبر تلگراف ایران

در گذشته اغلب کشورها تمبرهایی برای دریافت هزینه های تلگراف چاپ و به مصرف رسانده اند. پست ایران تا قبل از پهلوی دوم تمبر تلگراف نداشته و بعد از آن ۳ عدد تمبر با ارقام ۲٫۲۵ ریال، ۲٫۵۰ سورشارژ و ۲٫۵۰ ریال چاپ و در زمان ارسال تلگراف از فرستنده جهت استفاده در شیر و خورشید سرخ و مسلولین دریافت می شد.
تمبرهای نمونه

تمبرهایی است که روی آن کلمه نمونه را سورشارژ می کنند و بدین ترتیب تمبر، ارزش مصرف پستی خود را از دست می دهد و جهت اعضای اتحادیه جهانی ارسال می شدند.
تمبرهای منتشر نشده

تمبرتلگراف،نمونه،منتشر نشده و محلی تمبرتلگراف نمونه منتشر نشده و محلی
تمبر پنجاهمین سالگرد سلطنت ناصرالدین شاه که به علت ترور او منتشر نشد

تمبریا شبه تمبرهایی هستند که چاپ و منتشر شده اند ولی از طرف حکومت به رسمیت شناخته نشده اند.
تمبرهای ایران از این لحاظ به دو دسته تقسیم می شوند:
اول: تمبرهایی که دولت اقدام به چاپ کرده است.لکن بنا به عللی از انتشار و مصرف آن در پست منصرف شده ، مانند تمبر یادبود پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه و سری معروف به سلاطین و سری معروف به دیوانی و امثال آن که با وجود مخالفت دولت از طریق چاپخانه به دست علاقه مندان رسیده است.

دوم:تمبرهایی که به وسیله اشخاص یا دستجات مخالف دولت مرکزی در نقاط مختلف کشور چاپ و یا با سورشارژ تمبرهای قانونی منتشر شده و به مصرف رسیده است.
معروف ترین اینگونه تمبرها، تمبر معروف به تمبر مشهد می باشد.
تمبرهای احمدشاه با سورشارژ ملت کازرون و جمهوری طلبان غرب و تمبرهای میرزا کوچک خان جنگلی و ستارخان از این نوع می باشد.
تمبرهای محلی

تمبرتلگراف،نمونه،منتشر نشده و محلی تمبرتلگراف نمونه منتشر نشده و محلی
تمبر محلی تهرانPL

این تمبرها را برای مصارف پست شهری و یا ارسال نامه به حومه های شهر تهیه می کردند و تنها مصرف محلی داشته است.
در ایران اولین مرتبه به سال ۱۲۸۰ شمسی تمبرهای معروف به چاپ تهران سورشارژTehran P.L برای پست شهری اختصاص یافت.

 

تمبرتلگراف نمونه منتشر نشده و محلی

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر