تصویر است که می ماند

به مناسبت روز جهانی عکاسی

0
82

تصویر است که می ماند

تصویر است که می ماند

عکس، همان چیزی است توقف ات در لحظه را فرمان می دهد.. تو می روی او سال ها پس از تو همانجا می ماند، می ماند و فریاد می زند حالت را از حالت نگاهت…به عقیده من امروز دیگر نیاز به کشف داروی جاودانه بودن انسان نیست که عکس، پاسخی درخور به این نیاز داده است… تو می روی و فراموش می شوی و سالها بعد عکس ات را با علوم جدید روز به تفسیر و نشانه شناسی می نشینند و دیگر تویی نیست که خط بطلان کشد به تمام حدس ها و فرضیه هاشان.

۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان بعنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است.

قدیمی‌ترین عکس ثبت شده در تاریخ عکاسی تصویری است که نیسفور نیپس، اشراف‌زاده‌ی فرانسوی در سال ۱۸۲۶ با فرایندی که خود آن را هلیوگرافی نامید از چشم‌انداز پنجره‌ی اتاقش گرفت. چند سال بعد یک فرانسوی دیگر به نام لوئی داگر در سال ۱۸۳۷ به فناوری‌ای دست یافت که تصویری مثبت، مستقیم و پایدار بر صفحه‌ی نقره‌اندود ثبت می‌کرد. او فناوری خود را داگروتیپ نامید که در تاریخ عکاسی بعنوان نخستین شیوه‌ی عملی ثبت تصویر شناخته می‌شود.

 بدین منظور در ادامه مروری بر تمبرهای با موضوع عکاسی برخی کشورها خواهیم داشت:

تمبرهای عکاسی ایران

تصویر است که می ماندتصویر است که می ماند

تمبرهای عکاسی استرالیا

تصویر است که می ماند

تصویر است که می ماند

تصویر است که می ماند

 

 

 

 

تمبرهای عکاسی چین

تصویر است که می ماندتصویر است که می ماند

تمبرهای عکاسی تایلند

تصویر است که می ماند تصویر است که می ماند

 

تمبر عکاسی گیبرالتار

تصویر است که می ماند

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر