تاسیس یونسکو

تأسيس سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) (1946م)

0
231

تاسیس یونسکو

تاسیس یونسکو تاسیس یونسکو
بازار تبریز روی یکی از تمبرهای یونسکو

سازمان‌ آموزشی،‌ علمی ‌و ‌فرهنگی ‌ملل ‌متحد (یونسکو) در چهارم نوامبر ۱۹۴۶ تأسیس شد و در شانزدهم نوامبر ۱۹۴۶، چهل و شش کشور از جمله ایران اساس‌نامه آن را امضا کردند. یونسکو در بند اول اساسنامه خود، هدف از تشکیل این سازمان را چنین بیان می‌دارد: کمک به استقرار صلح و امنیت از طریق ترویج همکاری‌ میان ملت‌ها در زمینه‌های آموزش، علوم و فرهنگ به منظور افزایش احترام همگان به عدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، جنسیت، زبان و مذهب، مطابق با منشور ملل متحد. 

تاسیس یونسکو تاسیس یونسکو
تمبرهای یونسکو چاپ کشور کانادا

یونسکو برای این که بتواند اهداف خود را در قرن بیست و یکم تحقق بخشد، می‌کوشد چالش‌ها و پیامدهای جهانی‌شدن را با همه پیچیدگی‌هایش درک کند و به تعیین راهبردها و خط‌ مشی‌هایی از مواضع فرارشته‌ای، میان‌رشته‌ای و بین فرهنگی بپردازد که همگان ـ به ویژه کشورهای توسعه‌نیافته و قشرهای محروم جامعه از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند.
تاسیس یونسکو تاسیس یونسکویونسکو چارچوبی را برای بررسی مشکلات جهانی انسان‌ها بر اساس برابری کشورهای عضو ارائه می‌دهد که بر مبنای اصول جهان‌شمول، تنوع و کرامت انسانی استوار شده است. این سازمان به طور جدی در پی تقویت ارکان منسجمی است که صلح، توسعه پایدار و حقوق بشر را تشکیل می‌دهد و در زمینه فقرزدایی و ترویج گفت‌وگو میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مردم مشارکت می‌کند.

با موضوع یونسکو تا به حال ۴۸۱ تمبر منتشر شده  و کشور فرانسه با چاپ ۳۰ تمبر در این زمینه سردمدار است و رومانی با ۱۶ تمبر در مقام دوم.  پس از آن کشورهای افغانستان،بلغارستان و مصر،هرکدام با ۱۳ تمبر مقام سوم را از آن خود کرده اند

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر