به مناسبت روز خبرنگار

0
74

به مناسبت روز خبرنگار

چشمانی پر از غبار به گاه نبرد برای ثبت خون، آزادی و عشق
روحی جستجوگر به گاه گم گشتن عدالت
فریادی بلند به گاه خفه شدن فریادها در گلو
این روز تقدیم به چشم ها و به گام های تو چشم هایی نافذ برای دیدن وقایع جهان و دمیدن اگاهی به جهان انسانی برای بهتر دیدن، بهتر شنیدن و خلق روزهای روشن و صاف

 

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
اشتراک‌گذاری
نوشته قبلیتمبرهای کتاب‌های کودکان استرالیایی
نوشته بعدیتمبر یادبود هینز سیلمان
کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهید بهشتی هستم و دوره ویراستاری را در دانشگاه اصفهان گذرانده‌ام. همراهی با نشریه دنیای تمبر علیرغم دو زمینه متفاوت ازنظر رشته تحصیلی با محمدرضا عرب به‌عنوان همسر و مدیرمسئول از ابتدای تولد ماهنامه آغاز شد.این همکاری باب آشنایی با دنیای جذاب و مهجور مانده تمبر را فراهم ساخت. امیدوارم به مدد همه علاقه مندان این حوزه، دنیای غریب تمبر در هوایی تازه نفس بکشد.