بزرگداشت تاریخ و فرهنگ آفریقایی-آمریکایی

0
116

بزرگداشت تاریخ و فرهنگ آفریقایی-آمریکایی

بزرگداشت تاریخ و فرهنگ آفریقایی-آمریکایی

تاریخ سیاه از تاریخ آمریکا جدا نیست، و تجربه سیاه نشان‌دهنده یک رشته عمیق و منحصربه‌فرد از داستان آمریکایی است. این تمبر که توسط پست ایالات متحده منتشر می شود، بر اساس تصویری از قسمت شمالی موزه طراحی شده است. گوشه بالا و سمت چپ تمبر متن «موزه ملی تاریخ و فرهنگ آفریقایی آمریکایی» نوشته شده است. تمبر موردنظر، بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۱۷ رونمایی می‌شود.

بزرگداشت تاریخ و فرهنگ آفریقایی-آمریکایی

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر