بانوی چراغ به دست

به مناسبت مرگ "فلورانس نایتینگل" پرستار معروف انگليسي (1910م)

0
551

بانوی چراغ به دست

بانوی چراغ به دست بانوی چراغ به دست
پاکت مهر روز و تمبر فلورانس نایتینگل چاپ کشور آمریکا

 فلورانس نایتینگل پرستار معروف انگلیسی در ۱۲ مه سال ۱۸۲۰م در ایتالیا متولد شد، اما همه ایام جوانی را در انگلستان به سر برد. فلورانس از آغاز جوانی کوشش در راه یاری به انسان‏ها را بر هر کار دیگری ترجیح می‏داد و سرانجام نیز بر آن شد که وجود خود را وقف پرستاری از بیماران کند.

بانوی چراغ به دست بانوی چراغ به دست
تمبر فلورانس نایتینگل چاپ کشور بلژیک

وی مدتی در انگلستان و سایر نقاط اروپا به تحصیل و مطالعه در وضع پرستاران و بیماران پرداخت. سپس با به دست گرفتن ریاست یک بیمارستان به تربیت پرستار مشغول شد، اما جنگ کریمه در دهه ۱۸۵۰م کار او را نیمه تمام گذاشت. علی‏رغم این که پرستاری از بیماران جنگی کاری طاقت ‏فرسا بود ولی خانم نایتینگل در اندک زمانی، به همراه ۳۸ پرستار دیگر، پرستاری از ده هزار سرباز بیمار را برعهده گرفت و با بیست ساعت کار شبانه ‏روزی توانست میزان مرگ و میر را از ۴۲ درصد به ۲ درصد کاهش دهد. وی شب‏ها چراغ به دست در میدان‏ های جنگ به دنبال زخمی ‏ها می‏گشت و به همین دلیل او را بانوی چراغ به دست، نام دادند. وی در جریان همین جنگ کریمه، به تب هولناکی که به تب کریمه معروف بود دچار شد، اما با این همه، همچنان به کار ادامه می‏داد تا اینکه ارتش انگلستان، کریمه را ترک کرد.

بانوی چراغ به دست بانوی چراغ به دست
تمبر فلورانس نایتینگل چاپ کشور استرالیا

پس از این جنگ بود که شهرت فلورانس نایتینگل عالم‏گیر شد و مورد تقدیر دولت انگلیس قرار گرفت.

بانوی چراغ به دست بانوی چراغ به دست
پاکت مهر روز و تمبر صد و پنجاهمین سالروز تولد بانوی چراغ به دست چاپ کشور انگلستان

با این حال، وی با پول این جایزه، مدرسه پرستاری لندن را بنیان گذاشت و با همت او، نمونه‏رهای دیگری از آن مدرسه در جاهای دیگر تأسیس شد. هم‏چنین راهنمای ی‏های نایتینگل در فن پرستاری، بعدها در جنگ‏های امریکا و هندوچین بسیار سودمند بود.  فلورانس نایتینگل، از پیش‏ آهنگان تأسیس سازمان صلیب سرخ جهانی نیز به شمار می ‏رود.

بانوی چراغ به دست بانوی چراغ به دست
پاکت مهر روز و تمبر فلورانس نایتینگل

وی سرانجام در ۱۳ اوت ۱۹۱۰م در ۹۰ سالگی در اوج شهرت و احترام درگذشت.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر