اهمیت تمبرها از زبان مسئولان پستی لیتوانی

0
225

اهمیت تمبرها از زبان مسئولان پستی لیتوانی

اهمیت تمبرها از زبان مسئولان پستی لیتوانی

یک تمبر پستی ویژه توسط پست لیتوانی منتشر شد. Lietuvos Paštas همچنان مجموعه تمبرهای پستی خود را با نام «گردشگری در لیتوانی» ادامه می‌دهد و این بار سرویس پستی، سال هیلیفورت را با انتشار یک تمبر پستی جشن گرفته است.اهمیت تمبرها از زبان مسئولان پستی لیتوانی

Rasa Kruopaitė-Lalienė رئیس اداره بازاریابی و ارتباطات پست لیتوانی می‌گوید: «تمبر پستی ابزاری عالی برای ارتقای جایگاه و جذب گردشگران خارجی و محلی است، بنابراین تمبر پستی جدید نشان‌دهنده یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین تپه‌های لیتوانی است که افسانه‌های آن شهرت دارند.»

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر