انجمن پست کانادا

تمبر؛ راهی برای بهبود زندگی کودکان کانادایی

0
115

انجمن پست کانادا انجمن پست کانادا انجمن پست کانادا

یک بروشور از ۱۰ تمبر جمع‌آوری‌شده توسط پست کانادا منتشر شد. پست کانادا دو تمبر برای حمایت از بنیاد انجمن پست کانادا منتشر کرد. از خرید هر ۱۰ بروشور، یک دلار نصیب خیریه می‌شود. روی این بروشور، تصویر هفت گربه با صورتی متبسم به تصویر درآمده است. این موجودات بازیگوش، مستقل و خوش یمن سوژه مناسبی برای موضوع تمبر هستند.

اندرو لویس (Andrew Lewis) هنرمند بین المللی و شناخته شده کانادایی، تمبرها را بارنگ‌های سبز و صورتی طراحی کرده است. ۱ دلار اضافی از هر بروشور، کمک مستقیم به بنیاد انجمن پست کاناداست که از گروه‌های غیرانتفاعی محلی و ملی‌ای حمایت می‌کند که برای آینده روشن‌تر کودکان و نوجوانان کانادا فعالیت می‌کنند.

انجمن پست کانادا انجمن پست کانادا

دیپاک چوپرا، مدیرعامل شرکت کانادایی می‌گوید: «این بنیاد برای بهبود زندگی کودکان کانادایی تشکیل شده است که نیاز مالی آن از طریق بودجه‌های مردمی در سراسر کشور تامین می‌شود.»

فعالیت این بنیاد از سال ۲۰۱۲ آغاز شده و بیش از شش میلیون دلار به بیش از ۵۵۰ پروژه اهدا کرده است. این بنیاد از سازمان‌های خیریه ثبت شده، برنامه‌های مدرسه و برنامه‌های محلی متمرکز بر جوانان حمایت می‌کند. از کمک‌های بنیاد انجمن پست کانادا برای معرفی برنامه‌های سوادآموزی و مشاوره‌ای، ساخت زمین‌های بازی، راه‌اندازی خطوط راهنمایی و حمایت‌های بهداشت روانی، برنامه صبحانه و غیره استفاده شده است.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر