اعلان پستی

0
383

اعلان پستی

اعلان پستی
اعلان پستی

 

اعلان ها ؛ همان اطلاعیه های دوران قاجار هستند که باتوجه به کاربرد نایاب هستند. در این میان اعلانهای اولیه پستی جایگاه ویژه ای دارد. در این قسمت به یکی از زیباترین اعلان های پستی میپردازیم؛
این اعلان مربوط به هزینه امانات و بسته های پستی از ایران به خارج از کشور است که مورد موافقت کشورهای عثمانی (ترکیه سابق)؛ هندوستان؛ انگلستان و آلمان.

اعلان پستیاعلان پستیاما نکاتی که در این اعلان جالب و قابل توجه است؛
امانات پستی به عثمانی؛
۱٫ هزینه تا مرز ایران بر عهده فرستنده و از مرز تا مقصد بر عهده گیرنده می باشد.
۲٫ هزینه دریافتی در خط خانقین (مربوط به وجوه نقدی) ۱% (یک تومان از ۱۰۰ تومان) بوده است.

امانات پستی هندوستان و انگلستان و آلمان از طریق بوشهر؛
۱٫ وزن بسته محدود به یک من تبریز بوده است.
۲٫ حمل اشیاء محترقه درصورت عدم بسته بندی مناسب ممنوع است.

نکات جالب دیگر در این اعلان؛ نیاز به توجه به خود متن دارد. لطفا توجه نمائید.
باتشکر از آقای محمد ندایی در انتشار این اعلان زیبا.

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر